Đầu nối: Đầu nối thanh ray nối thẳng hoặc nối góc

15.000

Sử dụng để kết nối thanh ray theo dạng thẳng hoặc góc 90 độ theo thiết kế công trình.

Danh mục: