Đèn chao thả lồng sắt phong cách Indochine SLT2012

395.000

Thông tin sản phẩm:

  • Kích thước: Mẫu A – Ø280 mm

    Mẫu B – Ø280 mm

    Mẫu C – Ø280 mm

    Mẫu D – Ø200 mm

Báo giá trên tương ứng 1 mã sản phẩm

HOTLINE: 0978.344.797