Đèn dây ngoài trời 10m 20 đui kín nước chưa gồm bóng

248.000

Thông tin sản phẩm :

  • Giá chưa bao gồm bóng
  • Quy cách 10 mét 20 đui
  • Đui phổ thông : E27
  • Kín nước tiêu chuẩn IP65