Trụ đèn công viên đơn giản và nhẹ nhàng

3.350.000