Trụ đèn công viên đơn giản và nhẹ nhàng

3.000.000