Trụ đèn công viên đơn giản và nhẹ nhàng

3.850.000