Trụ đèn công viên đơn giản và nhẹ nhàng

5.000.000 3.000.000