Đèn Năng Lượng Mặt Trời Chiếu Sáng Tàu Biển & Sân Bóng 500W

3.450.000

Chuyên dùng:

  • Chiếu Sáng Tàu Biển
  • Chiếu Sáng Sân Bóng
  • Chiếu Sáng Khuôn Viên Công Ty, Xưởng Sản Xuất
  • Chiếu Sáng Khu Vực Công Cộng