Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời Blue Carbon 500W

3.450.000

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CAO CẤP BLUE CARBON 500W SIÊU SÁNG

CHUYÊN DÙNG CHIẾU SÁNG SÂN BÓNG, TÀU BIỂN, ĐƯỜNG PHỐ CÔNG CỘNG

ÁNH SÁNG VƯỢT TRỘI, THỜI LƯỢNG SÁNG LÂU