Đèn Năng Lượng Mặt Trời Tàu Biển & Sân Bóng 400W

2.950.000

Chuyên dùng:

  • Chiếu Sáng Tàu Biển
  • Chiếu Sáng Sân Bóng
  • Chiếu Sáng Khuôn Viên Công Ty, Xưởng Sản Xuất
  • Chiếu Sáng Khu Vực Công Cộng