Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời Blue Carbon 300W

2.050.000