Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời Blue Carbon 400W

2.950.000